HIRDETÉS

2020. május 31.

Ma hálás szívvel elbúcsúzunk sekrestyésünktől, Ivancsik Istvánné Ica nénitől, aki közel húsz éven keresztül példás alázattal és hűséggel szolgálta templomunk, parókiánk közösségét. A jó Isten tartsa meg erőben, egészségben, és a felelősség terhe nélkül, de templomos szeretetét megőrizve maradjon köztünk, legyen részese továbbra is egyházközségi életünk mindennapjainak. Egyúttal bemutatom Roglev Mariannt, aki érzékelhetően hívő készséggel veszi át a stafétabotot Ica nénitől. (Kívánom neki is, az akkori parókusnak is, hogy húsz év múlva ugyanilyen hálás szívvel mondhassanak köszönetet szép szolgálatáért.)

Ma – nem Pünkösd ünnepe okán, hanem május utolsó vasárnapja lévén – gyermeknap is van. Minden gyermek, aki itt van a templomban, hajtogatott lufit vihet haza. (Fiúk kardot, lányok kisállatot.)

Ma este fél 6-kor végezzük a pünkösdi térdhajtási imákkal bővített nagyvecsernyét. Holnap, Pünkösd hétfőn teljes liturgikus rendet tartunk.

Havi imaszándékainknak megfelelően a Szent Liturgiát szerdán a lelki- és szeretetválsággal küzdő családjainkért, csütörtökön az áldott állapotban lévő édesanyáinkért és a gyermekáldást esdő házaspárjainkért ajánljuk fel.

Pénteken elsőpéntek. Újra engedélyezett az otthoni beteglátogatás. Nagy örömmel keresem fel egyházközségünk betegeit.

Pünkösd hete szabad hét, böjti nap nincs.

Májusra tervezett elsőáldozási ünnepünk a járvány miatt őszre tolódik. Az elsőáldozó-jelöltekkel ugyanakkor a tanév vége előtt még mindenképp szeretnék találkozni. Mához egy hétre várom őket a szokott időpontban, a vasárnapi liturgia után.

Kérem testületi tagjainkat, figyeljék vecsernyei részvételük kiírását, és lehetőségeik szerint személyes jelenléttel is igyekezzenek újra bekapcsolódni az alkonyati zsolozsmák imádságába.

Június 4-én Kárpát-medence-szerte felzúgnak a harangok, Trianon százéves fájdalmát idézve. Harangunk még nincsen, de a kezdeményezéshez természetesen egyházközségünk is csatlakozott.

Hosszas mérlegelést követően a Görögtűz Tábor stábja a begyűjtött vélemények alapján úgy döntött, hogy az idei Görögtűz Tábor elmarad.

Isten éltesse Janka, Angéla, Tünde és Anita névnaposainkat, valamint Enikő, Gréta, Mihály, Zoltán és Viktor születésnaposainkat, minden ünnepeltet. 

 

Húsvét 2018

Karácsony 2017

Mikulás 2017

Zarándulás 2017

Templombúcsú 2017

20 éves a Nyíregyháza-Kertvárosi Görögkatolikus Templom

Els�áldozás 2017

Anyák napja 2017

2016. december 6. Szent Miklós küldöttje templomunkban

Templombúcsú 2016

Sportnap 2016

Az Irgalmasság Kapuja megáldása

Sója Miklós Iskola tanulóinak és a debreceni Görög-katolikus Hagyomány�rz�k csoportjának betlehemes játéka 2015

Hittanos gyermekeink betlehemes játéka 2015

Bárdos Kórus karácsonyi hangversenye 2015

Els�áldozás 2015

Az Igazi Miklós templomunkban 2015

Templombúcsú 2015

Karácsonyváró családi nap 2014

Szent Miklós látogatása 2014

Egyházközségi kirándulás 2014

Templom Búcsú 2014.

Sója Miklós Óvoda és Általános Iskola óvodás gyermekeinek karácsonyi m�sora.

Karácsony 2013

Vendégünk volt a nagykállói Cantarella Énekkar

Nyugdíjasok Karácsonyi Köszöntése

Szent Miklós Látogatása 2013

Els��ldoz�s 2013

Kovács Csaba diakónussá szentelése

Templombúcsú 2013

Any�k napja 2013

Sportnap

Húsvét 2013

Karácsony 2012

Szent Miklós látogatása

Vendégünk volt az Érpataki Asszonykórus.

A betlehemi láng érkezése templomunkba.

Szent Damján Énekegyüttes templomunkban.

Ikonunk Rómában.

Egyházközségi lelki nap és kirándulás Sajóp�lfala, Miskolc